Laatst bijgewerkt op 1 oktober 2020

Bedankt dat u ervoor heeft gekozen om deel uit te maken van onze community bij AlphaThai Benelux ("Bedrijf", "wij", "ons", "onze"). We zijn toegewijd aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens en uw recht op privacy. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op via contact@pitayabenelux.eu.
Wanneer u onze website http://www.pitaya.be (de "Website") bezoekt, en meer in het algemeen een van onze diensten gebruikt (de "Diensten", waaronder de Website), stellen wij het op prijs dat u ons vertrouwt met Jouw persoonlijke informatie. Wij nemen uw privacy zeer serieus. In deze privacyverklaring proberen we u op een zo duidelijk mogelijke manier uit te leggen welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke rechten u heeft in verband hiermee. We hopen dat u wat tijd neemt om het aandachtig door te lezen, want het is belangrijk. Als er voorwaarden in deze privacyverklaring staan waarmee u het niet eens bent, stop dan onmiddellijk met het gebruik van onze Services.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie die wordt verzameld via onze Services (waaronder, zoals hierboven beschreven, onze Website valt), evenals alle gerelateerde services, verkoop, marketing of evenementen.
Lees deze privacyverklaring aandachtig door, omdat u hierdoor kunt begrijpen wat we doen met de informatie die we verzamelen.
INHOUDSOPGAVE

1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?
2. HOE GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS?
3. WORDT UW INFORMATIE MET IEMAND GEDEELD?
4. GEBRUIKEN WIJ COOKIES EN ANDERE TRACKING-TECHNOLOGIEËN?
5. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?
6. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?
7. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?
8. BEDIENING VOOR DO-NOT-TRACK-FUNCTIES
9. HEBBEN INWONERS VAN CALIFORNIË SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?
10. DOEN WE UPDATES OP DEZE KENNISGEVING?
11. HOE KUNT U MET ONS CONTACT OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?
12. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WE VAN U VERZAMELEN, BEKIJKEN, BIJWERKEN OF WISSEN?

1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?
Persoonlijke informatie die u ons verstrekt
Kortom: we verzamelen persoonlijke informatie die u ons verstrekt.
We verzamelen persoonlijke informatie die u ons vrijwillig verstrekt wanneer u interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de website of anderszins wanneer u contact met ons opneemt.
De persoonlijke informatie die we verzamelen, is afhankelijk van de context van uw interacties met ons en de website, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. De persoonlijke informatie die we verzamelen, kan het volgende bevatten:
Persoonlijke gegevens die door u zijn verstrekt. We verzamelen namen; telefoonnummers; e-mailadressen; postadressen; en andere soortgelijke informatie.
Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, moet waar, volledig en nauwkeurig zijn, en u moet ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in dergelijke persoonlijke informatie.
2. HOE GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS?
Kort gezegd: we verwerken uw gegevens voor doeleinden die zijn gebaseerd op legitieme zakelijke belangen, de uitvoering van ons contract met u, naleving van onze wettelijke verplichtingen en / of uw toestemming.
We gebruiken persoonlijke informatie die via onze website is verzameld voor verschillende zakelijke doeleinden die hieronder worden beschreven. We verwerken uw persoonlijke gegevens voor deze doeleinden op basis van onze legitieme zakelijke belangen, om een contract met u aan te gaan of uit te voeren, met uw toestemming, en / of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. We geven de specifieke verwerkingsgronden aan waarop we vertrouwen naast elk hieronder vermeld doel.
We gebruiken de informatie die we verzamelen of ontvangen:
 Voor andere zakelijke doeleinden. We kunnen uw informatie gebruiken voor andere zakelijke doeleinden, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en om onze website, producten, marketing en uw ervaring te evalueren en te verbeteren. We kunnen deze informatie in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm gebruiken en opslaan, zodat deze niet wordt geassocieerd met individuele eindgebruikers en geen persoonlijke informatie bevat. We zullen geen identificeerbare persoonlijke informatie gebruiken zonder uw toestemming.
 Verzamel gegevens van sollicitanten
3. WORDT UW INFORMATIE MET IEMAND GEDEELD?
In het kort: we delen alleen informatie met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om u diensten te verlenen, om uw rechten te beschermen of om zakelijke verplichtingen na te komen.
We kunnen uw gegevens die we bewaren verwerken of delen op basis van de volgende wettelijke basis:
 Toestemming: we kunnen uw gegevens verwerken als u ons specifieke toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel te gebruiken.
 Legitieme belangen: we kunnen uw gegevens verwerken wanneer dit redelijkerwijs nodig is om onze legitieme zakelijke belangen te behartigen.
 Uitvoering van een contract: wanneer we een contract met u zijn aangegaan, kunnen we uw persoonlijke gegevens verwerken om aan de voorwaarden van ons contract te voldoen.
 Wettelijke verplichtingen: we kunnen uw informatie vrijgeven wanneer we hier wettelijk toe verplicht zijn om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, overheidsverzoeken, een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridische procedure, zoals in reactie op een gerechtelijk bevel of een dagvaarding (ook als reactie op overheidsinstanties om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten).
 Vitale belangen: we kunnen uw informatie vrijgeven als we denken dat het nodig is om mogelijke schendingen van ons beleid, vermoedelijke fraude, situaties met mogelijke bedreigingen voor de veiligheid van een persoon en illegale activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen, of als bewijs in geschillen waarbij we betrokken zijn.
Meer specifiek moeten we mogelijk uw gegevens verwerken of uw persoonlijke gegevens delen in de volgende situaties:
 Zakelijke overdrachten. We kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van ons gehele of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.

4. GEBRUIKEN WIJ COOKIES EN ANDERE TRACKING-TECHNOLOGIEËN?
Kort gezegd: we kunnen cookies en andere volgtechnologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.
We kunnen cookies en vergelijkbare volgtechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om toegang te krijgen tot informatie of deze op te slaan. Specifieke informatie over hoe we dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, wordt uiteengezet in onze Cookieverklaring.

5. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?
Kort gezegd: we bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te bereiken die in deze privacyverklaring worden uiteengezet, tenzij anders vereist door de wet.
We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is door de wet (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doel in deze kennisgeving vereist dat wij uw persoonlijke gegevens langer dan 6 maanden bewaren.
Als we geen doorlopende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken, zullen we dergelijke informatie ofwel verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), zullen we deze veilig gebruiken. sla uw persoonlijke gegevens op en isoleer deze van elke verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

6. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?
Kort gezegd: we streven ernaar uw persoonlijke gegevens te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.
We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Ondanks onze voorzorgsmaatregelen en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kan geen enkele elektronische overdracht via internet of informatieopslagtechnologie gegarandeerd 100% veilig zijn, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere ongeautoriseerde derden dat niet zullen doen. in staat zijn om onze beveiliging te omzeilen en uw informatie op ongepaste wijze te verzamelen, openen, stelen of wijzigen. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is het verzenden van persoonlijke informatie van en naar onze website op eigen risico. U mag de website alleen binnen een beveiligde omgeving bezoeken.

7. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?
Kort gezegd: in sommige regio's, zoals de Europese Economische Ruimte, hebt u rechten die u meer toegang geven tot en controle over uw persoonlijke gegevens. U kunt uw account op elk moment bekijken, wijzigen of beëindigen.
In sommige regio's (zoals de Europese Economische Ruimte) heeft u bepaalde rechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht omvatten (i) om toegang te vragen en een kopie van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen, (ii) om rectificatie of verwijdering te verzoeken; (iii) om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken; en (iv) indien van toepassing, op gegevensportabiliteit. In bepaalde omstandigheden heeft u mogelijk ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Gebruik de onderstaande contactgegevens om een dergelijk verzoek in te dienen. We zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als we op uw toestemming vertrouwen om uw persoonlijke gegevens te verwerken, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking, noch op de verwerking van uw persoonlijke gegevens die wordt uitgevoerd op basis van andere wettige verwerkingsgronden dan toestemming.
Als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte en u denkt dat wij uw persoonlijke gegevens onrechtmatig verwerken, dan heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. U kunt hun contactgegevens hier vinden: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.
Als u in Zwitserland woont, zijn de contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten hier beschikbaar: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.
Cookies en vergelijkbare technologieën: de meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u wilt, kunt u er meestal voor kiezen om uw browser zo in te stellen dat cookies worden verwijderd en cookies worden geweigerd. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of cookies te weigeren, kan dit van invloed zijn op bepaalde functies of diensten van onze website. Als u zich wilt afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties door adverteerders op onze website, gaat u naar http://www.aboutads.info/choices/.

8. BEDIENING VOOR DO-NOT-TRACK-FUNCTIES
De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties bevatten een Do-Not-Track ("DNT") -functie of -instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven om geen gegevens over uw online browse-activiteiten te controleren en te verzamelen. Op dit moment is er nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen. Als zodanig reageren we momenteel niet op DNT-browsersignalen of enig ander mechanisme dat automatisch aangeeft dat u niet online wilt worden gevolgd. Als er een standaard voor online tracking wordt aangenomen die we in de toekomst moeten volgen, zullen we u hierover informeren in een herziene versie van deze privacyverklaring.

9. DOEN WE UPDATES OP DEZE KENNISGEVING?
In het kort: Ja, we zullen deze kennisgeving indien nodig bijwerken om te blijven voldoen aan de relevante wetten.
We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven met een bijgewerkte "Herziene" datum en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze toegankelijk is. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door een duidelijke kennisgeving van dergelijke wijzigingen te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van hoe we uw informatie beschermen.

10. HOE KUNT U MET ONS CONTACT OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?
Als u vragen of opmerkingen heeft over deze kennisgeving, kunt u ons een e-mail sturen naar legal@pitaya.be of per post naar:
AlphaThai Benelux
292 avenue louise
Brussel 1050
Belgie
11. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WE VAN U VERZAMELEN, BEKIJKEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?
Op basis van de toepasselijke wetten van uw land heeft u mogelijk het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die we van u verzamelen, die informatie te wijzigen of in bepaalde omstandigheden te verwijderen. Om een verzoek in te dienen om uw persoonlijke gegevens te herzien, bij te werken of te verwijderen, dient u een aanvraagformulier in door hier te klikken. We reageren binnen 30 dagen op uw verzoek.